15:00–16:00
Warsztaty: 3 sesje równoległe (przypadki USG / przypadki EMG / przypadki EEG)
 
16:00–16:10
Otwarcie kongresu
 
16:10–17:30
Sesja inauguracyjna
 
więcej szczegółów
17:30–17:40 Przerwa
17:40–18:50
Sesja plenarna I
 
więcej szczegółów
18:50–19:00 Przerwa
19:00–20:00
Sesja video I: Lessons from my patients
 
więcej szczegółów
20:00–20:10
Podsumowanie pierwszego dnia kongresu
 
15:00–16:00
Warsztaty: 3 sesje równoległe (programowanie DBS / toksyna botulinowa / szkolenie TMS)
 
16:00–17:10
Sesja plenarna II
 
więcej szczegółów
17:10–17:20 Przerwa
17:20–18:50
Sesje równoległe:

- Sekcja: padaczka
- Sekcja: udary mózgu
- Sekcja: SM i inne choroby autoimmunologiczne
- Sekcja: zespoły otępienne
więcej szczegółów
18:50–19:00 Przerwa
19:00–20:10
Sesja video II: European young neurologists’ video challenge
 
więcej szczegółów
20:10–20:15
Podsumowanie drugiego dnia kongresu

 
09:00–10:10
Sesja plenarna III
 
więcej szczegółów
10:10–10:20 Przerwa
10:20–11:50
Sesje równoległe:

- Sekcja: zaburzenia ruchowe
- Sekcja: choroby nerwowo-mięśniowe
- Sekcja: bóle głowy
- Sekcja: neuroinfekcje
więcej szczegółów
11:50–12:00 Przerwa
12:00–13:00
Walne zgromadzenie sekcji młodych neurologów i wybór nowych władz PTN
 
13:00–13:30
Sesje sponsorowane
 
więcej szczegółów
13:30–15:00
Sesje równoległe:

- Sekcja: neurointerna
- Sekcja: neuropsychiatria
- Sekcja: neurologia dziecięca
- Sekcja: kształcenie w neurologii
więcej szczegółów
15:00–15:10 Przerwa
15:10–15:40
Highlights of the congress
 
15:40–15:50
Ogłoszenie zwycięzców sesji plakatowych i ustnych kongresu
 
15:50–16:00
Ogłoszenie składu nowego Zarządu oraz Komisji Rewizyjnej Sekcji Młodych Neurologów PTN / Zakończenie kongesu